Fagområder

Firmaet yter juridisk bistand hovedsakelig til små og mellomstore bedrifter i landsdelen samt til offentlig virksomhet. I tillegg yter vi bistand til privatpersoner innen et avgrenset område.

Trykk på et fagområde for å lese mer.