advokat-ostgard-yo-16

Om oss

Firmaet yter juridisk bistand hovedsakelig til små og mellomstore bedrifter i hele landet samt til offentlige etater, innenfor de store og sentrale deler av det forretningsjuridiske og det offentligrettslige felt. Firmaet driver også bobehandling innenfor konkurs og arv. For nærmere informasjon, se fagområder.

Firmaets historie går tilbake til 1985, da Brynjar Østgård som nyutdannet jurist startet som advokatfullmektig hos høyesterettsadvokat Gunnar Nerdrum i Tromsø. Hallvard Østgård kom inn i 1994, like før Brynjar Østgård ble utnevnt til lagdommer og trådte ut av advokatbransjen. Hallvard Østgård etablerte i 2001 egen praksis i kontorfellesskap med blant andre høyesterettsadvokat Nerdrum. Advokatfirmaet Østgård DA ble etablert i 2006, og Brynjar Østgård trådte inn som partner fra 2007. I januar 2017 kom Jan Halstein Haugnes inn som partner, og deretter Trond Skogly fra oktober 2018. Skogly trådte over i annet advokatfirma fra 2022. Fra 1. januar 2023 trådte advokat Espen Lyngmo inn som ny partner.

I perioden 2006-2019 hadde vi kontor i Oslo, men som følge av interne endringer i personalsituasjonen ble dette lukket, og fra 2020 betjenes kundene fra vårt kontor i Tromsø. Fra januar 2015 til sommeren 2017 hadde vi også kontor i Harstad, men våre kunder i regionen betjenes nå fra Tromsø.

Firmaets ansatte advokater er Ola Knapp Pedersen, Mariell Norø og Tonje Østgård. Ansatte sekretærer er Jorunn Rotvold (regnskap) og Unn-Lisbeth Hansen.

Priser

Vårt salær (honorar) beregnes hovedsakelig på grunnlag av den tid advokatene bruker på oppdraget.

Advokattjenester er merverdiavgiftspliktige og salær vil normalt bli fakturert med tillegg av 25 % merverdiavgift til staten. Enkelte unntak gjelder, for eksempel ved noen typer salg av advokattjenester til utlandet (eksport).

Firmaets veiledende priser per time er følgende:

Partneradvokat

  • kr 2.050 – 2.850 (eks mva), kr 2.562 – 3.562 (inkl. mva).

Advokat

  • kr 1.950 – 2.550 (eks mva), kr 2.437 – 3.187 (inkl. mva).

Advokatfullmektig med mer enn 2 års praksis

  • kr 1.750 – 2.250 (eks mva), kr 2.187 – 2.812 (inkl. mva)

Advokatfullmektig

  • kr 1.550 – 2.100 (eks mva), kr 1.937 – 2.625 (inkl. mva)