Brynjar Østgård

Advokat og partner
Møterett for Høyesterett
952 48 038
bo@ostgard.no

fisk15721

Utdannelse

1985

Cand. jur., Universitetet i Bergen.

Arbeidserfaring

2007 –

Partner i Advokatfirmaet Østgård DA

2001 – 2006

Advokat, Wikborg Rein, Oslo.

1995 – 2001

Lagdommer, Hålogaland lagmannsrett.

1990 – 1995

Advokat, h.r.advokat Gunnar Nerdrum, Tromsø.

1988 – 1990

Dommerfullmektig, Setesdal sorenskriverembete.

1986 – 2001

Foreleser og sensor til juridisk embetseksamen, Universitetene i Bergen og Tromsø.

1985 – 1988

Advokatfullmektig/advokat, h.r. advokat Gunnar Nerdrum, Tromsø.

Annet

  • Forfatter av boken Havne- og farvannsloven med kommentarer, Gyldendal 2010, 2. utgave 2015.
  • Leder av Den Norske Advokatforenings lovutvalg for reindrift og samerett
  • Medlem av Den Norske Advokatforenings representantskap.
  • Hjelpekrigsadvokat.

Språk

Engelsk