Viktoria Hauan

Advokat
916 12 966
vh@ostgard.no

fisk1694

Utdannelse

2016

Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø Tittel masteravhandling: «Historisk fiske som tildelingskriterium for torskekvoter til tredjeland i Fiskevernsonen ved Svalbard. Er norsk kvotekriterium i samsvar med folkeretten?»

Arbeidserfaring

2016 –

Advokat Advokatfirmaet Østgård DA

2016

Trainee Advokatfirmaet Østgård DA

2015 – 2016

Saksbehandler IF Skadeforsikring NUF

2014

Praktikantopphold Advokatfirmaet Østgård DA

Språk

Engelsk