Vi styrker vårt faglige team med flere advokater

Vårt firma vil fra 1. oktober få en faglig tilvekst som vi tror vil  komme våre kunder merkbart til gode.

Advokat Trond Skogly trer inn som partner, og sammen med ham kommer advokatfullmektig Fredrik Storø. De kommer begge fra advokatfirmaet Barentz i Tromsø, og har med seg en forretningsjuridisk portefølje med stor vekt på kontraktsrett, fast eiendom og entreprise. Trond Skogly har lang erfaring som forretningsadvokat, både i Oslo og Tromsø, og har herunder betydelig prosedyreerfaring, både for de alminnelige domstoler og i voldgiftssaker.

Vi ønsker våre to nye medarbeidere velkommen, og ser frem til nye oppgaver og utfordringer som vi søker å løse til våre kunders beste.