Vi støtter Frelsesarméens julegryte i Tromsø

Frelsesarméens tradisjonelle julegryte skal gi en bedre jul til de som er vanskelig stilt, og julen er kanskje den årstid der vanskelighetene merkes mest. Som Frelsesarméen selv uttrykker det:

– Vi skulle så gjerne sett at julegryta var overflødig, men inntil vi kommer dit, må vi gjøre flere ting samtidig. Og vi vet noe om hvor skoen trykker!

Advokatfirmaet Østgård støtter julegryta også i år, og vi oppfordrer alle andre, herunder våre kolleger i Tromsø, til å gjøre det samme.

God Jul 🙂

Les mer