Urettmessige avskjeder i arbeidsforhold

Vårt firma har bistått to utenlandske arbeidstakere i et byggefirma i Harstad. De to ble meddelt avskjed via SMS og i en etterfølgende e-post mens de var på ferie i sitt hjemland. Arbeidstakerne bestred avskjedene og reiste sak for domstolene.

Saken er nå avgjort i Trondenes tingrett, hvor retten ga arbeidstakerne medhold i at avskjedene var urettmessige, og at avskjedene heller ikke kunne opprettholdes som oppsigelser. Arbeidstakerne er hver tilkjent NOK 226 104 i erstatning for økonomisk tap, hvorav NOK 189 000 utgjør erstatning for lønnstap. I tillegg er de tilkjent NOK 50 000 hver i oppreisningserstatning.

Saken er ved vårt kontor håndtert av advokatfullmektig Alexander Arnesen.

Dommen er ikke rettskraftig, og det er foreløpig ukjent om arbeidsgiveren vil påanke dommen til lagmannsretten.

Les mer