Transport- og logistikkmessen 2019 – Lillestrøm 26.-28. september

Advokatfirmaet Østgård bistår havner over hele landet, kysten rundt, og er i den forbindelse representert på Transport & Logistikk 2019 på Norges Varemesse, Lillestrøm denne uke. Vi kommer særlig til å fokusere på den nye havne- og farvannsloven, som trer i kraft 1. januar 2020 og som vil bety viktige endringer for norske havner og deres eiere, som i det vesentlige er norske kystkommuner.

Fra messens egen hjemmeside sakser vi:

— Transport og logistikk 2019 i september er en viktig arena for hele næringen. I det siste har det vært sterkt fokus på temaer som digitalisering, trafikksikkerhet for tungtransporten og en velfungerende infrastruktur for næringstransporten. For oss er dette viktige områder å motta innspill på og drøfte sammen med bransjen, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Les mer: https://www.flickr.com/photos/norskindustri/albums/72157709673157536