Tonje Østgård starter som advokat hos oss fra og med mai!

Tonje er utdannet jurist ved Universitetet i Tromsø fra 2017. Hennes masteroppgave ble nominert til Juridisk Fakultets hederspris for masteroppgaver. I løpet av studietiden var Tonje praktikant i flere forretningsjuridiske advokatfirmaer, samt hos advokatene i Forsvarsbygg.

Etter endt utdanning tiltrådte Tonje som advokatfullmektig i advokatfirmaet Wiersholm. I Wiersholm arbeidet Tonje med tvisteløsning og rådgivning innenfor flere fagområder, men med særlig fokus på forsikringsrett og saker om profesjonsansvar for styremedlemmer og revisorer.

I 2019 tiltrådte Tonje som dommerfullmektig i Sunnmøre tingrett (senere Møre og Romsdal tingrett, rettssted Ålesund). I 2021 flyttet hun tilbake til Tromsø og fortsatte som dommerfullmektig i Nord-Troms og Senja tingrett. Som dommerfullmektig har Tonje administrert et bredt spekter av saker innen både sivil- og strafferett, samt opptrådt jevnlig som rettsmekler.

Både som advokatfullmektig og dommerfullmektig har Tonje erfaring med å håndtere store mengder faktum og komplekse rettslige problemstillinger innen en rekke rettsområder. Hun har omfattende erfaring med prosesser for domstolen, og mengdetrening i raskt å sette seg inn i nye rettsområder og problemstillinger. Hun har også erfaring fra styreverv i boligselskap.

Vi er svært fornøyde med å få Tonje med på laget!