Svalbard-traktaten – plenumssaken i Høyesterett er i gang

Saken i Høyesterett om Svalbard-traktatens geografiske virkeområde er nå i gang, og går over fire dager denne uken. Utfallet vil få stor betydning for forvaltningen av naturressurser i havet rundt Svalbard og på kontinentalsokkelen. Saken står mellom det latviske rederiet SIA North Star og staten Norge.

Saken prosederes for rederiet av advokat Hallvard Østgård og advokat/professor Mads Andenæs. Professor Eirik Bjørge ved University of Bristol er folkerettslig rådgiver og advokat Brynjar Østgård er rettslig medhjelper. For staten prosederes saken av regjeringsadvokaten.

Les mer