Svalbard-traktaten – plenumssaken i Høyesterett er tatt opp til pådømmelse

Ankeforhandlingen i Høyesterett om Svalbard-traktatens geografiske virkeområde be gjennomført i dagene 24.-27- januar, og er nå avsluttet; saken er tatt opp til avgjørelse. Dom i saken kan forventes  i løpet av februar. Utfallet vil få stor betydning for forvaltningen av naturressurser i havet rundt Svalbard og på kontinentalsokkelen. Saken står mellom det latviske rederiet SIA North Star og staten Norge.

Saken ble prosedert for rederiet av advokat Hallvard Østgård og advokat/professor Mads Andenæs. Professor Eirik Bjørge ved University of Bristol var med som folkerettslig rådgiver og advokat Brynjar Østgård var med som rettslig medhjelper. For staten ble saken prosedert av regjeringsadvokat Fredrik Sejersted og advokat Marius Emberland.

Les mer