Strid om lovligheten av oppstart bygging av nytt Badeland i Tromsø

Tromsø kommune ønsker å bygge et nytt, stort badeanlegg («Badeland») ved Templarheimen nord på Tromsøya. Anlegget er arealkrevende, og vil kollidere med andre brukerinteresser i området. Advokatfirmaet Østgård bistår to skiidrettsforeninger som har en årelang aktivitet i området, herunder med bygning og andre faste anlegg. På vegne av de to foreninger er det overfor kommunen anført at det planlagte badeland er i strid med avtalefestede rettigheter som de to foreninger har i området. Slike privatrettslige posisjoner kan ikke kommunen overse. I tillegg er det offentlig reist spørsmål bl.a. om lovligheten av prosjektet i forhold til de krav som stilles i plan- og bygningsloven når det gjelder betydningen av kommuneplan og reguleringsplan samt reglene om dispensasjon etter loven.

Les mer