Støtte til gode og samfunnsnyttige formål

Vårt firma mener det er viktig å støtte samfunnsnyttig arbeid som i hovedsak drives på frivillig basis. Derfor gir vi støtte og sponsing til idrett og kultur, der det dreier seg om å gi gode oppvekstvilkår for barn og ungdom. Vi gir også støtte til enkelte veldelige fomål for vanskeligstilte.