Private selskaper og rådgivning

Firmaet representerer en rekke små og mellomstore bedrifter over hele landet. Vi har erfaring fra oppkjøp, aksjonæravtaler, konserntransaksjoner, fusjoner, fisjoner og andre selskapsrettslige disposisjoner.