Prosedyre for domstolene og voldgiftsretter

Tre av firmaets advokater har møterett for Høyesterett. Alle advokater i firmaet har regelmessig prosedyreoppdrag. Dette strekker seg fra mindre privatrettslige konflikter til større prosesser som ofte går i flere instanser.