Avklaring fra Høyesterett om innløsning av festetomter – forholdet til fradelingssamtykke

Høyesteretts ankeutvalg har 22. februar avsagt kjennelse i en sak om innløsning etter tomtefesteloven § 32. Advokatfirmaet Østgård DA ved advokat Gunnar Nerdrum Aagaard og advokatfullmektig Alexander Arnesen har bistått tomtefesteren, som ønsker å innløse tomten. Høyesteretts ankeutvalg slår fast at retten til å innløse ikke er avhengig av offentlig samtykke når festetomten er bebygd på tidspunktet innløsningskravet fremmes og fradelingssamtykke fra det offentlige enten var gitt eller  ikke var nødvendig på tidspunktet for etablering av festeforholdet. Kjennelsen bekrefter de vurderinger som fremgår av lovforarbeidene og eldre juridisk litteratur.

Les mer https://lovdata.no/pro/#document/HRSIV/avgjorelse/hr-2018-345-u