Politiets bruk av droner – rettslige problemstillinger – forholdet til personvernet

Bruk av droner er økende i vårt land. En rekke profesjonelle aktører bruker droner for å effektivisere sin virksomhet. Også for politiet er bruk av droner en aktualitet.

Vårt firma arbeider med personvernspørsmål, og herunder personvernutfordringer knyttet til bruk av droner, og hos oss er det Elisabeth Krauss-Svensrud som arbeider med disse problemstillingene.

«– Myndighetene må gjøre skikkelige vurderinger av hvilke personvernkonsekvenser politiets bruk av droner får ved bruk til ulike formål. Konsekvensene må forsøkes å minimeres så mye som mulig. For eksempel kan automatisk sladding eller anonymisering brukes hvor det er mulig å identifisere enkeltpersoner i materialet fra dronen, og hvor opptaket senere skal brukes til for eksempel opplæringsformål internt i politiet – hvor det ikke er nødvendig å kjenne identiteten til personene på opptaket…»

Les mer