Plan- og bygningsrett

Firmaet har lang erfaring med plan- og bygningssaker, som bl.a. omfatter plan- og bygningsprosesser, utbyggingssaker og drift av næringseiendom.