Personvern

I juli 2018 ble EUs personvernforordning («GDPR») en del av norsk lov. Den nye personopplysningsloven inneholder strengere krav til alle virksomheter ved håndtering av personopplysninger, blant annet gjennom krav til dokumentasjon og styrkede rettigheter for de registrerte.

Firmaet kan bistå ved alle typer spørsmål knyttet til personvern.

Tjenester vi tilbyr er blant annet:

  • Råd og veiledning knyttet til praktisk og gjennomførbar implementering og etterlevelse av de nye kravene i personopplysningsloven og GDPR
  • Vurdering av bedriftens grunnlag for å behandle personopplysninger
  • Revidere eller etablere internkontrolldokumentasjon og rutiner
  • Inneha rollen som virksomhetens personvernombud/faglig støttespiller
  • Utarbeidelse av personvernerklæringer eller samtykkeerklæringer
  • Utarbeidelse av rutiner for bruk av kundeopplysninger i markedsføring
  • Revidere eller etablere databehandleravtaler
  • Håndtering av sikkerhetsbrudd
  • Opplæring, kurs, foredrag

Ressurspersoner

Brynjar Østgård