Opplag av skip – mer aktuelt i og med corona-situasjonen

Opplag av skip vil være nødvendig i perioder der skipet ikke har beskjeftigelse. Den negative økonomiske tilstand knyttet til corona-situasjonen har påvirket skipsfartsnæringen og forsterket behovet for opplag.

Opplag kan være aktuelt for kortere eller lengere tid. Opplag, og særlig langtidsopplag, ofte kunne være til sjenanse for omgivelsene. Dette i form av lys, støy og negativ visuell påvirkning. Derfor er det viktig for lokale havnemyndigheter å ha gode systemer og tilrettelegging for å minimere ulempene, samt ha en god dialog med eiendomsbesittere, andre brukere av farvannet og andre sektormyndigheter. Som ledd i dette er det viktig å kjenne de muligheter og begrensninger som gjeldende lovgivning gir, både offentligrettslig lovgivning og privatrettslig lovgivning, som for eksempel naboloven.

Dette er problemstillinger som vårt firma arbeider med på oppdrag fra flere norske havner.

Les mer