Ola Knapp Pedersen

Advokat
975 30 946
okp@ostgard.no

olaknapppedersen

Utdannelse

2019 – 2021

Årsstudium i Ledelse UiT

2018 – 2020

Årsstudium i Bedriftsøkonomi UiT

Finansregnskap Norges Handelshøyskole i Bergen NHH

2012 – 2017

Master i rettsvitenskap ved UiT
Masteravhandling «Holdingselskapers fradragsrett for merverdiavgift på transaksjonskostnader – ved oppkjøp av eiendomsselskaper»

Spesialfag fra UiB
Skatterett og selskapsrett

Arbeidserfaring

2020 –

Advokatfullmektig/advokat – Advokatfirmaet Østgård

2019 – 2020

Advokatfullmektig – KPMG Law Advokatfirma AS

2018 – 2019

Advokatfullmektig – BDO Advokater AS