Offentlige anskaffelser

Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for rundt 700 milliarder kroner årlig. Vår kompetanse innen anskaffelsesrett, kontrakts- og entrepriserett, forvaltningsrett og sivilprosess gjør oss til en god strategisk og juridisk samarbeidspartner i anskaffelsesoppdrag.

Vi bistår både oppdragsgivere og leverandørmarkedet i alle deler av anskaffelsesprosessene, blant annet med utredninger av anskaffelsesrettslige spørsmål, prosessrisikovurderinger i klage- og erstatningssaker og bistand i innsyns- og klageprosesser. Vi har også bred og omfattende prosedyrekompetanse for domstolene.

Ressurspersoner

Espen Lyngmo