Nye regler om personvern og behandling av personopplysninger

EUs nye regelverk for personvern er nå vedtatt. Det skjedde 4. mai.

I EU har det siden 2012 vært arbeidet med en ny personvernforordning, som vil gi tildels nye regler om behandling av personopplysninger. Reglene medfører enkelte økte administrative byrder for næringslivet og for offentlige myndigheter som behandler personopplysninger, som følge av endrede forpliktelser. Samtidig vil forslaget også medføre forenklinger, eksempelvis ved at dagens meldeplikt erstattes med en dokumentasjonsplikt. Nye forpliktelser vil også kunne medføre økte utgifter for offentlige og private virksomheter som behandler personopplysninger, mens andre endringer vil medføre besparelser. Det ser ut til at ikrafttredelsen av de nye regler vil bli 2018.

Ordning med personvernombud blir obligatorisk for statlige virksomheter og for private virksomheter som behandler store menger personopplysninger.

Ved spørsmål kan advokat Brynjar Østgård kontaktes.