Nye regler om offentlige anskaffelser – lettelser i regelverket

Den nye loven om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 med tilhørende forskrifter trer i kraft ved årsskiftet. De nye regler medfører et romsligere og mer fleksibelt system for offentlige anskaffelser. Terskelverdier forhøyes, og anskaffelser under terskelverdiene kan skje på en mer individuelt tilpasset måte enn før. Bl.a. vil plikten til evaluere kvalifikasjonene til samtlige tilbydere falle bort. Man kan i første omgang nøye seg med en egenerklæring fra disse, og så vil den som tildeles oppdraget måtte legge frem nærmere dokumentasjon. Videre vil det bli en utvidet adgang til å forhandle med, og ha øvrige avklarende kontakt med, tilbyderne i løpet av prosessen.

Advokatfirmaet Østgård bistår bl.a. en rekke norske havner, og for havnene vil det nye regelverket være en forbedring og medføre større effektivitet og dertil være kostbesparende.

Ved ytterligere spørsmål kan advokat Gunnar Nerdrum Aagaard kontaktes.

Les mer