Nye regler for salg av boliger – endringer av stor betydning

Stortinget vedtok 16. mai nye regler for salg av boliger mellom forbrukere, dvs. privatpersoner. Reglene innebærer meget inngripende endringer i tradisjonelle kontraktsrettslige regler for kjøp og salg, og Den norske advokatforening advarte under høringsrunden mot dette. Det er nå ikke lenger adgang til å selge en bolig «som den er», dvs. med et generelt forbehold for skjulte feil og mangler. Det er fare for at de nye regler vil kunne skape unødvendige og kostbare tvister mellom kjøper e og selgere.

Les mer: https://www.advokatbladet.no/avhendingsloven/en-dramatisk-omlegging-av-rettsreglene/140260