Nye medarbeidere hos Advokatfirmaet Østgård

Vi har gleden av å ønske velkommen tre nye medarbeidere hos oss nå i august og september.

Den første er advokat Espen Lyngmo, som er kommet tilbake til oss etter å ha vært i annen stilling i noen år. Espen har lang erfaring som advokat, og arbeider innenfor et bredt forretningsjuridisk felt. Han har også særlig kompetanse innenfor regelverket om offentlig anskaffelse. Senere i august kommer advokatfullmektig Ola Knapp Pedersen. Også han kommer fra annen stilling, hvor han har arbeidet med kontraktsrettslige og andre sentrale forretningsjuridiske saker. Dernest får vi en helt nyutdannet jurist på plass i september. Det er Mariell Norø, som avla sin juridiske mastergradseksamen ved Universitetet i Tromsø nå i vår. Hun har imidlertid allerede skaffet seg praktisk erfaring gjennom arbeid hos Gatejuristen i Tromsø.

Vi ser frem til å få alle våre nye medarbeidere på plass, og firmaet går på den måten styrket inn i høstsesongen, og vil være godt rustet til å yte god juridisk bistand til våre kunder.