Ny sak om Norges jurisdiksjon rundt Svalbard og Svalbardtraktatens virkeområde

Tråleren «Senator» fra Latvia er for få dager siden arrestert av norske myndigheter med påstand om ulovlig snøkrabbefiske utenfor Svalbard. Fartøyet har lisens fra Latvia og har fått godkjennelse fra EU, som har meldt til norske myndigheter om 16 utstedte lisenser.

Advokatfirmaet Østgård bistår rederiet, som nekter å vedta noe forelegg. Rederiet henviser til at man har fått lisens.

Saken gjelder egentlig en konflikt mellom EU og Norge om rettigheter utenfor Svalbards kyst, og herunder virkeområdet for Svalbardtraktaten. Traktaten tilsier en likebehandling av alle traktatstaters borgere.

Advokatfirmaet Østgård har to ganger tidligere prosedert lignende spørsmål i Høyesterett på vegne av tyske og spanske redere, hvor Høyesterett har unnlatt å ta stilling til Svalbardtraktatens virkeområde, idet sakene er avgjort på annet grunnlag, slik at traktatens virkeområde ikke er kommet på spissen.

Les mer