Norsk havneforening møter samferdselsministeren

Norsk Havneforening og KS Bedrift Havn møtte fredag 3. februar samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og flere av departementets embets- og tjenestemenn for å drøfte norske havners ansvar og rolle i den offentlige havne- og farvannsforvaltningen. Advokat Brynjar Østgård deltok sammen med Norsk Havneforening som foreningens juridiske rådgiver, samtidig som Advokatfirmaet Østgård har oppdrag for en rekke kommunale havner, knyttet til forståelsen av havne- og farvannsloven når det gjelder offentlige oppgaver innenfor sikkerhet og trygg ferdsel i havn og farvann, herunder grensesnittet mot staten representert ved Kystverket.

Les mer