Nord-Nordisk Juristmøte – Tromsø 8.-10. juni 2018

Helgen 8.-10. juni ble det XXVII Nord-Nordiske Juristmøte avholdt i Tromsø, med Advokatfirmaet Østgård DA som stedlig arrangør, sammen med representanter for universitetet og domstolene. Møtet ble åpnet av ordføreren under en mottakelse på Tromsø tinghus fredag kveld. Det faglige programmet ble gjennomført på Clarion Hotel The Edge. Lørdag var viet temaet statenes utøvelse av eierskap til landområder i de tre land, Norge, Sverige og Finland, herunder også Finnmarkseiendommens forvaltning etter overtakelse av de landområder som tidligere ble forvaltet av Statskog i Finnmark. Søndag var viet temaet Svalbard og havområdene i nord.

De to temaer ble belyst med foredrag fra høyt kvalifiserte fagfolk, og ble ledsaget av såvel paneldebatt som debatter mellom salen og foredragsholderne.

I tillegg til de faglige deler av programmet, var arrangementet også sted for møte med gamle og nye kolleger fra de nordiske naboland. Deltakerne på de Nord-Nordiske Juristmøter er jurister fra forskjellige samfunnsfelt, og omfatter både advokater, dommere, universitetsjurister, jurister fra administrasjonen og andre.

De Nord-Nordiske Juristmøter finner sted hvert 3. år, og veksler mellom de tre landene. Neste møte arrangeres i Luleå i 2021.