Mats Nygaard Johnsen ny partner i Advokatfirmaet Østgård

Det er med glede vi kan meddele at advokat Mats Nygaard Johnsen er trådt inn som partner i Advokatfirmaet Østgård fra årsskiftet. Mats arbeider til daglig fra vårt kontor i Harstad, og vil fortsette med dette. Mats har tidligere arbeidet i advokatfirmaet BA-HR i Oslo, hvor han var tilknyttet markedsgruppen finans, samt at han har bred erfaring med tvisteløsning som dommerfullmektig med Trondenes tingrett. Han er i tillegg sensor ved Det juridiske fakultet i Tromsø. Han har vært tilknyttet advokatfirmaet Østgård de siste to årene, hvor han i stor grad arbeider med forretningsjuridiske spørsmål, og da særlig innenfor områdene fast eiendom, kontraktsrett og tvisteløsning.