Mariell Norø

Advokat
976 89 828
mn@ostgard.no

mariellnoroe

Utdannelse

2020

Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Tittel masteravhandling: «Det strafferettslige vernet ved krenkelse av privatlivets fred.»

Arbeidserfaring

2022

Advokat, Advokatfirmaet Østgård DA

2020 – 2022

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Østgård DA

2020

Juridisk rådgiver, Gatejuristen

2019 – 2020

Saksbehandler, Gatejuristen

2018

Praktikantopphold, Nord-Troms tingrett

Annet

  • Leder i styret til Yngre Advokater Troms krets.
  • Medlem av Advokatforeningens faste utvalg for Yngre Advokater.

Språk

Engelsk