Kontrakter

Spørsmål knyttet til kontrakts – og avtalerett utgjør en omfattende del av firmaets saker. Det omfatter alt fra avtaler om kjøp og salg av løsøre og bolig til store entreprisekontrakter. Vi yter også bistand i spørsmål knyttet til leieavtaler og arbeidsavtaler.