Finansiering, restrukturering og insolvens

Vi bistår små og mellomstore bedrifter med økonomiske utfordringer ved gjennomføring av finansiell restrukturering for å kunne sikre videreføring av virksomheten etter en hel eller delvis refinansiering. Dette som et alternativ til gjeldsforhandling, konkurs eller salg. Vi bistår bedrifter med å innhente tilbud fra banker, ved forhandlinger og frem til valg av finansiering.

Advokat Jan Halstein Haugnes er fast bostyrer ved konkurs- og gjeldsforhandlinger. Haugnes har i tillegg til sin juridikum også økonomisk tilleggsutdannelse og lang erfaring som leder i bank.