Jarle Andhøy er frifunnet i Nord-Troms tingrett

Jarle Andhøy ble 25. februar frifunnet i Nord-Troms tingrett i den straffesak som er anlagt mot ham etter anmeldelse fra Norsk Polarinstitutt. Polarinstituttet mener at hans seilas i Antarktis våren 2015 skjedde uten nødvendige tillatelser. Andhøy mener at hans seilas var klarert med Argentina. Argentina er også er med i Antarktis-samarbeidet, på linje med Norge, og har rett til å utstede slike tillatelser. Tingretten har festet lit til Andhøy på dette punkt, og har lagt til grunn at han har opptrådt aktsomt, og på det grunnlag er han frifunnet.

Advokatfirmaet Østgård v/ advokatene Brynjar Østgård og Gunnar Nerdrum Aagaard er Andhøys forsvarere i straffesaken.

Statsadvokaten har 21. mars påanket dommen, og mener at Andhøy ikke har vært tilstrekkelig aktsom med hensyn til om de tillatelser han hadde fra argentinske myndigheter var tilstrekkelige til å seile i Antarktis. Hålogaland lagmannsrett skal nå vurdere om ankesaken skal slippe inn til behandling og i så fall behandle saken på nytt.

Les mer