Idrettens solidaritetsfond

Vårt firma har støttet  Tromsø Idrettsråd sitt solidaritetsfond med kr. 10.000,-. Målet med inkluderingsarbeidet er at alle barn i Tromsø kommune skal få ha idrett som fritidsaktivitet, uavhengig av foreldrenes økonomiske status. Vi håper andre advokater og øvrig næringsliv i Tromsø også vil bidra til denne innsamlingen, til beste for idretten og i særdeleshet til barns beste i Tromsø kommune.

Les mer