Hurtigrutens søksmål mot flere norske havner

Hurtigruten AS har i 2014-15 reist søksmål mot en rekke norske havner med påstand om at Hurtigruten betaler for høye vederlag for de tjenester havnene yter til Hurtigruten ved de anløp som nord- og sydgående hurtigrute har i de 34 faste anløpshavner fra Bergen til Kirkenes. Hurtigruten krever bl.a. tilbakebetalt vederlag som er ytet i perioden fra 2012 til i dag.

Advokatfirmaet Østgård bistår flere av de saksøkte havner, og den første saken som kommer til rettslig behandling, er søksmålet mot Bodø kommune v/Bodø Havn KF, hvor advokat Brynjar Østgård fører saken for havnen. Saken behandles i Salten tingrett i Bodø 4.-8-april, og reiser flere rettslige spørsmål av betydning for den forretningsmessige havnedrift langs kysten. Hurtigruten har til støtte for sitt krav bl.a. påberopt avtaleloven § 36, prisloven § 2, de forvaltningsrettslige uskrevne prinsipper om såkalt myndighetsmisbruk samt konkurranseloven §§ 10 og 11 om henholdsvis konkurransebegrensende samarbeid og misbruk av dominerende stilling (monopol). Bodø Havn KF vil hevde at ingen av disse rettsgrunnlagene kan føre frem i denne konkrete saken, og at havnen derfor må frifinnes for Hurtigrutens krav.

Les mer