Hurtigrutens søksmål mot Bodø Havn behandles i lagmannsretten

I januar behandler Hålogaland lagmannsrett Hurtigrutens søksmål  mot Bodø kommune v/ Bodø Havn KF. Hurtigruten mener at havnens forretningsbetingelser og priser strider mot bl.a. konkurransereglene og forvaltningsrettslige likhetsprinsipper. Bodø Havn er uenig i disse påstandene, og mener at både priser og forretningsbetingelser er fullt lovlige, og at Hurtigruten reelt sett faktisk betaler mindre enn det koster å tilby Hurtigruten de tjenester havnen gjør. Advokatfirmaet Østgård bistår Bodø Havn, samt en rekke andre havner som er saksøkt av Hurtigruten med lignende og tilsvarende problemstillinger.

Les mer