Høyesteretts dom i sak om Svalbardtrakaten: Høyesterettsdommer Skoghøy er uenig i den enstemmige dom

Høyesteretts enstemmige plenumsdom i favør av staten i sak om fangst av snøkrabbe på Svalbards kontinentalsokkel møter kritikk fra en av de dommere som ikke deltok i saken, nemlig høyesterettsdommer, professor dr. juris Jens Edvin A. Skoghøy. Hans kritikk er publisert i dag på det juridiske nettstedet Rett24.

Les mer