Høyesterett har avsagt dom i den såkalte «haill-saken»

Høyesterett avsa 19. desember dom i ankesak om uttalelser fra en ansatt på et fiskebruk i Finnmark overfor to kvinnelige fiskeriinspektører, en sak som på folkemunne har gått under navnet «haill-saken». Hans opptreden ble ansett som forulemping av offentlig tjenestemann, og han ble idømt en bot på kroner 12.000. Dommen bidrar til å trekke opp grensen mellom vern av offentlig tjenestemann på den ene siden og alminnelig ytringsfrihet på den andre siden.

Domfeltes forsvarer i lagmannsrett og Høyesteret var advokat Brynar Østgård ved vårt firma. Advokat Østgård kommenterer dommen i Rett 24:

Se link: