Havnevesen

Firmaet har lang erfaring fra havnesaker, og har oppdrag for lokalt havnevesen i hele landet. Vi har også oppdrag for landsdekkende havneorganisasjoner.

Advokat Brynjar Østgård har sittet som styreleder i Tromsø Havn KF i perioden 1997-2000, og han ga også i 2010 (2. utgave 2015) ut en juridisk lærebok med kommentarer til havne- og farvannsloven.