Havnedager i Tromsø 12. og 13. september – ny havnelov m.v.

Advokatfirmaet Østgård arrangerer i samarbeid med Tromsø Havn og Oslo Havn en todagers konferanse 12. og 13. september om dagsaktuelle problemstillinger for norske havner.

Her setter vi på dagsorden den nye havne- og farvannslov av 2019, som trer i kraft 1.1.2020, personvern og kameraovervåking i norske havner, bruk av undervannsdroner og de nokså intrikate spørsmål om beregning av selvkost for offentlige havner.

Den nye loven avløser den någjeldende lov av 2009, og inkluderer også den någjeldende losordningslov.

Konferansen finner sted på Clarion  Hotel The Edge i Tromsø, og har deltakere fra havner over hele landet.