Frelsesarméens tradisjonelle julegryte settes ikke opp i år – men behovet for bidrag til sosialt arbeid er der likevel

Frelsesarméens tradisjonelle julegryte her i Tromsø kan ikke settes opp som vanlig, grunnet Covid 19 – men man kan likevel støtte det viktige arbeid Frelsesarméen gjør for de som sliter nå i denne juletiden.

Advokatfirmaet Østgård har fått en henvendelse fra Frelsesarméen der det opplyses om at de «forventer å hjelpe rundt 250 familier (husholdninger) med et gavekort på en matbutikk, leker for barn og varme sokker, klær og konfekt for de enslige». Det heter videre at «hver donasjon, stor eller liten, kan hjelpe oss med å hjelpe disse familiene».

Det er med glede vi støtter Frelsesarméen med kroner 2.500 i denne juleinnsatsen.

Vi oppfordrer alle våre advokatkolleger i byen til å gi et bidrag.

Les mer: https://frelsesarmeen.no/lokalavdeling/tromso