Offentlig virksomhet

Ved siden av de mer spesialiserte fagområdene havn, fiskeri og plan- og bygningsrett, arbeider firmaet også med generell forvaltningsrett innenfor ulike områder.

Ressurspersoner

Espen Lyngmo