Fiskeri og havrett

Firmaet har lang erfaring fra fiskerisaker av ulikt slag, både på landsiden og sjøsiden. Vi representerer også en rekke utenlandske klienter i fiskerisaker som har tilknytning til Norge. Firmaet har ført flere rettsavklarende fiskerisaker i Norges Høyesterett. I tillegg til fiskerispørsmål inkluderer noen av disse sakene kompliserte rettsspørsmål knyttet til arktiske strøk (Svalbard), og firmaet har også ført en sak i Høyesterett om maritime forhold i Antarktis. Disse sakene involverer både norske og internasjonale rettsspørsmål.