Fiskebåtreder vant frem i sivilrettslig tvist i lagmannsretten vedrørende snøkrabbelisens m.v., bistått av Advokatfirmaet Østgård

Advokat Hallvard Østgård har bistått fiskebåtreder Bengt Are Korneliussen og selskapet Maniitsoq i tvist med en tidligere samarbeidspartner og forretningsforbindelse. Saken er pådømt i Hålogaland lagmannsrett med et godt resultat for vår klient.

Les mer