Fellesseminar for norske jusstudenters rettshjelptiltak

Norske jusstudenter sitter ikke bare på lesesalen. De driver også lavterskel rettshjelptiltak for det rettssøkende publikum, med særlig oppmerksomhet mot svake grupper i samfunnet. I høst har Jusshjelpa i Nord-Norge, som drives av studenter ved det Juridiske Fakultet ved Universitetet i Tromsø, arrangert et fellesseminar for de forskjellige lærestedenes rettshjelptiltak, dvs. Jussbuss, JURK – Juridisk rådgivning for kvinner, Jushjelpa i Midt-Norge og Jusshjelpa i Nord-Norge.

Advokatfirmaet Østgård har gitt økonomisk støtte til dette arrangementet.

Temaet for fellesseminaret var «Kvinner i fengsel», og ulike problemstillinger knyttet til dette ble godt belyst fra ulike foredragsholdere.

Les mer

Ytterligere fra Jussformidlingen i Bergen

.. og fra Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK) i Oslo