Privatøkonomi og arv

Privatpersoner møter mange større og mindre rettslige problemstillinger, både i familie- og arbeidsliv. Av og til trenges det faglig hjelp. Da er det om å gjøre at den ytes mest mulig effektivt og med minst mulig kostnader. Vi bistår privatpersoner særlig i spørsmål som gjelder økonomiske forhold, herunder arveoppgjør og fast eiendom, som ofte involverer store økonomiske verdier og sterkt menneskelig engasjement.

Ressurspersoner

Espen Lyngmo
Mariell Norø