Espen Lyngmo

Advokat og partner
906 20 665
el@ostgard.no

espenlyngmo

Utdannelse

2014

Advokatbevilling

2011

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø

Arbeidserfaring

2023 –

Partner i Advokatfirmaet Østgård DA

2020 –

Advokat, Advokatfirmaet Østgård DA

2019 – 2020

Advokat / Senior Manager, KPMG Law Advokatfirma AS

2016 – 2019

Advokat / Senior Manager, BDO Advokater AS

2014 – 2016

Advokat, Advokatfirmaet Østgård DA

2012 – 2014

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Østgård DA

Annet

  • Lederprogram, AFF
  • Artikkelpublikasjon i Havnemagasinet 6/2020, «Havnen som offentlig innkjøper – hvordan forholde seg til innsynsbegjæringer?
  • Artikkelpublikasjon i Revisjon og Regnskap 4/2017, «Nytt regelverk for offentlige anskaffelser»
  • Masteravhandling, desember 2011: «Norske fotballklubbers økonomiske og kommersielle samarbeid med aksjeselskap»
  • Holder jevnlig foredrag og seminarer innen de rettsområder han arbeider med.