Erstatningskrav for feil ved teknisk vedlikehold

Advokatfirmaet Østgård bistår fisketilvirkningsselskapene MyreMar AS og Lassetangen AS på Myre med krav mot ansvarsassurandøren til et selskap som har utført teknisk vedlikehold på Lassetangens fryseanlegg, som MyreMar leier og bruker i sin drift. Som følge av en feil under det tekniske vedlikeholdsarbeidet, ble driften ved anlegget forhindret, og påførte tap. Ansvarsassurandøren hevdet at MyreMar, som leietaker, ikke var forsikringsmessig dekket og at det under enhver omstendighet ikke var foretatt nødvendig tapsbegrensning. Ansvarsassurandøren ble ikke hørt med dette, og ble av Vesterålen tingrett i dom 30. november 2016 dømt til å betale ut i overkant av NOK 10 millioner i erstatning.

Les mer