Endringer i arve- og skiftelovgivningen

Stortinget vedtok i 2019 en ny arve- og dødsboskiftelov. Loven trer i kraft 1. januar 2021. Den erstatter den nåværende arvelov av 1972 og den nåværende skiftelov av 1930. Samtidig er det kommet et helt nytt kapittel i ektefelleloven som gir regler om skifte av formuen mellom ektefellene ved skilsmisse.

Det betyr at reglene om arv finnes i arvedelen av den nye arve- og dødboskifteloven, men reglene om skifte er plassert i dels den nye loven og dels i det nye kapittel i ektefelleloven.

Innholdsmessig er det dels snakk om videreføring av gjeldende regler og dels snakk om nyskapninger. Vårt firma har omfattende erfaring innenfor arv og skifte, og det er særlig viktig å være klar over hvordan reglene virker når det er tale om arv og skifte der de involverte partene driver næringsvirksomhet. Det gir kompliserte fordelingsspørsmål, samtidig som det ofte er tale om store økonomiske verdier.