Daniel Jensen

Advokatfullmektig
+47 489 28 770
dj@ostgard.no

daniel

Utdannelse

2018 – 2024

Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø.

Masteravhandling: «Grensedragningen mellom arbeidstid og hviletid: En analyse av kravet om å stå til arbeidsgivers disposisjon»

Arbeidserfaring

2024 –

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Østgård DA

2024

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Schjødt AS

2022 – 2023

Rådgiver, Arbeidstilsynet

2022

Praktikant/trainee, Advokatfirmaet Wiersholm AS

2022

Praktikant/trainee, Advokatfirmaet Thommessen AS

2020 – 2021

Saksbehandler, Jusshjelpa i Nord-Norge